Takster

Almindelig døgntakst

Pris 4.867 kr. pr. døgn

 

Intern skole

Pris 1.040 pr. døgn

 

Tillægsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Tillægsydelse 1:

Kørsel og deltagelse af personale 1:1 til f.eks. til UKN-møder, tilsynssamtaler ved kriminalforsorgen, retsmøder, hjemmebesøg m.m. afregnes pr. time.

Pris 400 kr. pr. påbegyndt time plus statens høje kilometertakst pr. kørt kilometer.

 

Tillægsydelse 2:

Indslusningsdøgn i forbindelse med indflytning af en ung. Indslusningsdøgn hvor den unge er med to personaler, hvor der dannes relation til den unge og arbejdes med socialisering og indføring i regler og rammer på afdelingen.
Indkøringstaksten er i en periode på 3 måneder i forbindelse med indflytning. Særlig støtte til den unge i forbindelse med indflytning. 1:1 timer med sin kontaktpædagog til relations dannelse, relations tur/indkørings tur.

Pris 300 kr. pr. døgn i minimum 3 måneder.

 

Engangsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Overvåget samvær

Omfatter overvågning, rapportskrivning og møder.

Pris 400 kr. pr. påbegyndt time.

 

Familiebehandling

Familiebehandling er målrettet forældrene sideløbende med den unges anbringelse. Målet med indsatsen tilpasses den enkelte familie. Ydelsen omfatter ugentlige samtaler mellem Fårupgård Ungecenters familieterapeut og forældrene, derudover kan familieterapeuten deltage i alle familiens officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder mv.

Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år ad gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.

Pris 265 kr. pr. døgn.

Læs mere om familiebehandling under ”Øvrige ydelser”.