Familiebehandling

Familiebehandlingen er målrettet forældre eller andre signifikante omsorgspersoner sideløbende med den unges anbringelse

Målet for en given indsats tilpasses den enkelte unge og dennes familie i forhold til anbringelsens overordnede mål og den unge og forældrenes handleplan. Dette kan f.eks. være hjemgivelse, udvikling af forskellige forældrekompetencer, afdækning af barrierer og vanskeligheder i samspillet mellem ung og forældre, understøttelse af anbringelse og samarbejde med afdeling og kommune etc.

Ydelsen omfatter ugentlige samtaler i forældrenes hjem, på institutionen og telefonisk/skype/facetime. Det vurderes fagligt hensigtsmæssigt, at nogle af samtalerne jævnligt foregår i forældrenes hjem. Der ses ofte aflysninger, hvis behandlingen skal foregå uden for deres hjem. Samtaler i hjemmet understøtter også, at forældrene oplever at blive inddraget som samarbejdspartnere.

Familieterapeuten udviser fleksibilitet i forhold til forældrenes arbejdsforhold og behandlingen tilpasses forældrenes situation. Samtalerne får dermed en mere flydende karakter, hvor de nogle gange kan lægge om aftenen eller sidst på eftermiddagen. Ved særlige lejligheder kan der foreligge aftale om telefonisk kontakt i weekenden f.eks. i forbindelse med samvær.

Derudover er der telefonisk kontakt mellem forældre og familieterapeut omkring den unges behandling for at forebygge misforståelser, videregive information etc., hvor familieterapeuten uddyber de oplysninger, forældrene har fået fra afdelingen. Ligeledes er der løbende evalueringer og kontakt til forældrene i forhold til uforudsete hændelser og opfølgning på samvær.

Netværk herunder stedforældre, søskende og bedsteforældre kan inddrages i det omfang, det vurderes relevant.

 

  • Familieterapeuten gennemgår statusskrivelser, YLS-screening, handleplaner og andet relevant skriftligt materiale med forældre.
  • Familieterapeuten har tæt kontakt med den unges afdeling både gennem møder og dagbogslæsning. Familieterapeuten står endvidere til rådighed for det pædagogiske personale omkring den unge i forhold til sparring og koordinering samt understøttelse af samarbejde med forældrene.
  • Familieterapeuten dokumenterer løbende arbejdet med forældrene i dagbogssystemet og statusbeskrivelser.
  • Familieterapeuten deltager i alle officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder, samarbejdsmøder, behandlingskonferencer, supervision etc.

Familiebehandling er tillægsydelse 9 og tilkøbes som et tillæg til den almindelige døgntakst under den unges anbringelse. Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år ad gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.

Taksten indbefatter ovenstående beskrivelse inklusiv kørsel til forældrene, møder mm.