Fuld psykologisk undersøgelse

Formål:

Bred afdækning af den unges psykiske organisering og funktion

Giver information om:

Hele den unges personlighed, herunder begavelse, eksekutivt funktionsniveau, personlighedstype, mestringsstrategier, socio-emotionelle tilstand, adfærd etc.

Hvad kan undersøgelsen primært bruges til:

Rådgivning til kommunen, kvalificering af anbringelsesgrundlag og fremtidig indsats, tilrettelæggelse af den pædagogiske behandling, opkvalificering af supervision og behandlingskonference

Produkt:

Fuld psykologisk rapport med inddragelse af sagsakter, dagbogsnotater, testresultater, samt anbefalinger

Pris:

Kr. 39.500