Invitation til intromøde den 17. august 2022

Kære mulige kommende medarbejder på Fårupgård Ungecenter

Du inviteres til intromøde på Fårupgård Ungecenter
onsdag den 17. august 2022 kl. 17:00 – 19:00
i Gymnastiksalen på Fårupgård Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling.

Der er pt. ledige stillinger indenfor: pædagoger, socialrådgivere og miljøterapeuter.
Derudover søger vi også timelønnede vikarer (gerne pædagogstuderende der har gennemført 1. praktik)

Deltagere fra Fårupgård:

Forstander Hans Christian Norlyk
Viceforstander Viggo Melbye Larsen
Afdelingsleder Pigernes Hus Signe Drachmann
Afdelingsleder Godset Akut Bjarne Kehler
Afdelingsleder Horisonten Michael Bjerg
Afdelingsleder Godset Casper Månsson
Afdelingsleder Møllen Johnny Godskesen
Socialrådgiver Hanne Vilstrup
Pædagoger fra afdelingerne

Dagsorden:

  • Velkomst og præsentation af deltagere fra Fårupgård Ungecenter
  • Forplejning
  • Præsentation af organisationen (forstander)
  • Præsentation af afdelinger (afdelingsledere)
  • Café:
    Præsentation af fagområder (fagpersonale) (5 min pr. medarbejder)
    Besøg det/de borde der giver mening for dig. Her har du mulighed for at få uddybet evt. indhold/spørgsmål. Ved de enkelte border vil der være afdelingsleder og fagpersonale (1 time)
  • Afslutning (forstander)


Du tilmelder dig på mail til Fårupgård på faarupgaard@vejle.dk senest fredag d. 12. august 2022.

Det er en god idé at orientere sig på vores hjemmeside www.faarupgaard.vejle.dk, hvor bl.a. praktikpladsbeskrivelsen ligger.