Pædagogik

På Fårupgård tror vi på, at det nytter noget at gøre sit bedste for andre mennesker. Vi tror på, at alle mennesker har betydning og noget at byde på!

Vi arbejder grundlæggende ud fra en dynamisk forståelse af relationer og systemisk teori. Vi anvender målrettet den anerkendende metodes muligheder. Vi oplever også, at en målrettet indsats på specifikke områder kan skabe målbare og tydelige resultater, og anvender derfor også i vid udstrækning kognitive miljø- og adfærdsterapeutiske metoder som praktiske redskaber.

Forskellige mennesker med identisk pædagogik

Vi har på Fårupgård forskellige afdelinger, og arbejder med forskellige målgrupper. Men vores grundstruktur og pædagogiske grundlag er identiske. Det er i tilrettelæggelsen af behandlingen for den enkelte unge, at vi differentierer, tager det unikke hensyn, og vælger de redskaber, der giver mest mening for den enkelte unge.