Personale

På Fårupgård er der ansat omkring 90 faste medarbejdere og 25 tilkaldevikarer, som dækker over:

 • Forstander

 • Viceforstander

 • Afdelingsledere og en skoleleder

 • Pædagoger

 • Ergoterapeut

 • Lærere

 • Socialrådgivere

 • Psykologer

 • En familieterapeut

 • Administrativt personale

 • Køkken- og rengøringspersonale samt to pedeller

 • Tilkaldevikarer