Værdier

Vores værdier handler om, hvordan vi forholder os til hinanden og samarbejder om løsning af opgaverne. Samtidig er det en tydelig markering af, at vi tager vores arbejde alvorligt og sætter omsorgen for børn og unge som allerhøjest.

Vi arbejder professionelt og bevidst med vores værdier. Det betyder, at de er indarbejdede i den daglige pædagogik og praktik på vores afdelinger, så vi kan løse de opgaver, som vores samarbejdspartnere stiller os til.

Herunder kan du blive klogere på vores værdier:

ENGAGEMENT - ANERKENDELSE - LOYALITET - PROAKTIV.

God læselyst.