Vel­kom­men til Hori­son­ten

Døgnafdelingen er et tilbud til unge mellem 12 - 18 (23) år, der er motiveret for at arbejde med deres individuelle problemstillinger hen imod et normalt ungdomsliv. Horisonten er beliggende i en stor villa i Vejle tæt på centrum. Der kan bo op til 7 unge på afdelingen i forskellige aldre.

Målgruppe

Målgruppen på Horisonten er unge i aldersgruppen 12-18 (23) år, hvor det vurderes, at hjemgivelse er en realistisk mulighed, eller at de efterfølgende vil profitere af, at skulle bo et andet sted end hjemme, f.eks. plejefamilie, efterskole, egen lejlighed eller andet institutionelt tilbud. Afdelingen fungerer desuden som udslusning for Fårupgårds andre afdelinger. Det er vigtigt, at de unge er vurderet parate til og er motiveret for at arbejde med egne udfordringer. Samtidig er det vigtigt, at de ikke har behov for massiv ydrestyring og guidning.

De unge på Horisonten har typisk lettere til moderate vanskeligheder i forhold til deres familie, skolen, nærmiljø eller individuelle problemer i forhold til adfærd, tilknytning, traumer og udvikling.

Målgruppen omfatter bl.a. unge med:

 • Adfærdsvanskeligheder
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Traumer
 • Begyndende kriminalitet
 • Lettere misbrug
 • Psykosociale problemstillinger

Mål med indsatsen

Målet med en anbringelse på Horisonten er at gøre den unge klar til enten hjemgivelse, egen bolig eller anden mindre indgribende foranstaltning. Der arbejdes bredt henimod, at den unge får et normalt ungdomsliv med fokus på aktiviteter uden for institutionen, herunder fritidsjob og ungdomsuddannelse. 

Afdelingens primære pædagogiske mål er at udvikle de unges motivation for forandring, gøre den unge i stand til at reflektere over egne handlinger, samt udvikle deres evne til problemløsning og konsekvensberegning. Der arbejdes hen imod at gøre de unge mindre afhængig af ydre voksenstyring og guidning, samt mere selvhjulpne med henblik på at gøre dem til aktører i eget liv. Der er også fokus på, at den unge får opbygget et positivt netværk og en normalisering af familieforhold.

Horisonten arbejder ligeledes med pædagogisk opfølgning i hjemmet eller i egen lejlighed i nærområdet, efter endt anbringelse.

Pædagogikken

Horisonten er et specialiseret behandlingstilbud, som arbejder med de unges individuelle problemstillinger ud fra pædagogiske metoder og værktøjer, der passer til den pågældende problemstilling. Horisonten arbejder grundlæggende ud fra en mentaliseringsbaseret og traumefokuseret pædagogisk tilgang. Vi tror på en tilgang med lettilgængelige voksne, hvor den unge trænes i at opsøge hjælp og guidning på egen hånd. Som en del af behandlingen har hver ung mindst en ungesamtale i ugen med sin primærpædagog, hvor den unge får del i og ansvar for egen behandling. Der arbejdes relationelt og pædagogisk med fokus på struktur og forudsigelighed, en sund døgnrytme, aktiviteter, sund kost og motion samt medinddragelse.

Pædagogiske metoder, som kan indgå i behandlingen:

 • Mentalisering
 • Kognitiv tilgang
 • Aggression Replacement Training (ART)
 • Motiverende Interview
 • Miljøterapi
 • Narrativ pædagogik
 • Livshistorieforløb