Velkommen til Horisonten

Afdelingen er et tilbud til unge mellem 13 og 23 år, der har brug for at komme væk fra deres vante omgivelser i en kortere periode. Filosofien er, at de unge skal leve deres liv i deres netværk, og derfor er en tæt forbindelse til familien en naturlig del af anbringelsen.

Målgruppe

Målgruppen på Horisonten er unge i aldersgruppen 12-18 (23) år. Målgruppen er unge, hvor det vurderes at hjemgivelse er en realistisk mulighed, eller hvor det vurderes, at de efterfølgende vil profitere af at skulle bo et andet sted end hjemme, eksempelvis i plejefamilie, efterskole, eget lejlighed eller andet institutionelt tilbud.

De unge på Horisonten har typisk vanskeligheder i forhold til deres familie, skolen, nærmiljø eller individuelle problemer i forhold til adfærd, tilknytning og udvikling.

Målgruppen omfatter unge med:

  • Adfærdsvanskeligheder

  • Tilknytningsforstyrrelser

  • Begyndende kriminalitet

  • Misbrug

  • Psykosociale problemstillinger

Mål med indsatsen

Afdelingens mål er at gøre den unge i stand til at komme hjem igen eller anbringes i en mindre indgribende foranstaltning.

Afdelingens fokus er på at give den unge en kort og intensiv socialpædagogisk behandling, så de unge undgår at blive institutionaliseret.

Pædagogikken

Der arbejdes ud fra en systemisk tilgang med integrerede kognitive miljøterapeutiske metoder og MI metoder. Der arbejdes relationelt og pædagogisk med fokus på struktur, aktiviteter, sund kost og motion samt livshistorie.

Familieterapien er systemisk, narrativ, kognitiv og mentaliseringsbaseret.