Velkommen til Horisonten

Afdelingen er et tidsbegrænset tilbud til unge mellem 13 og 23 år, der har brug for at komme væk fra deres vante omgivelser i en kortere periode. Filosofien er, at de unge skal leve deres liv i deres netværk, og derfor er en tæt forbindelse til familien en naturlig del af anbringelsen.

Horisonten overrasker, når de unge første gang træder inden for på Høgsholtvej i Vejle. De fysiske rammer ligner ikke en typisk døgninstitution. Indretningen er moderne, varm og imødekommende. Der er tænkt over alle detaljer, så de unge føler sig velkomne og ikke mindst hjemme.

De første 6 måneder opholder de unge sig på Horisonten, og arbejder med korte målrettede forløb i tæt samarbejde med familien. Efter døgnopholdet får den unge 3 måneders praktisk støtte enten i hjemmet, i eget værelse, plejefamilie eller en anden institution.


Mål med indsatsen

Vores mål er at gøre den unge i stand til at komme hjem igen eller anbringes i en mindre indgribende foranstaltning. Det gør vi gennem en kort og intensiv socialpædagogisk behandling, så vi undgår at institutionalisere og marginalisere de udsatte børn og unge. 


Pædagogikken

Pædagogikken er kognitiv, og hverdagen er struktureret omkring faste aktiviteter som  sund kost, motion og skolegang.


Personalet

Personalet på Horisonten er en blanding af forskellige fagligheder. Vi har pædagoger, der alle er uddannet i livshistorie, og så har vi egen familieterapeut og socialrådgiver. Herudover har vi tilknyttet en psykolog, som blandt andet er med til at udarbejde en målrettet udviklingsplan for hver ung.

Du kan med fordel læse vores ydelsesbeskrivelse, som går i detaljen med vores tilbud: