Velkommen til Godset

Afdeling Godset er en behandlingsafdeling med plads til unge med sociale problemstillinger.

Målgruppe

Målgruppen på Godset er unge mellem 12-18 (23) år, som er særligt udfordret i livet på grund af deres adfærd, og ofte er de også belastet af en psykisk diagnose.

Målgruppen omfatter unge med:

  • Misbrug

  • Aggressiv og truende adfærd

  • Kriminalitetstruet unge

  • Anbringelse under ungdomskriminalitetsnævnet

  • Begyndende personligheds- og/eller adfærdsforstyrrelser

  • ADHD

  • Socio-emotionelle vanskeligheder

Mål med indsatsen

Afdelingens mål er, at den unge skal kunne navigere i sit eget liv, derfor er inddragelse, tillid og tæt kontakt til personalet en bærende del af indsatsen. Det relationelle arbejde vægtes højt, så de unge kan føle sig trygge og udvikle sig bedst muligt.

Pædagogikken

På afdelingen arbejdes der dels med individuel behandling med udgangspunkt i den enkelte unge, og dennes udfordringer, og dels i en veldefineret struktur med høj grad af tydelighed omkring regler og rammer. I behandlingen benyttes bl.a. kognitive adfærdsprogrammer, Motiverende Interview (MI) og en mentalitetsbaseret tilgang.