Ind­skriv­ning og op­start

På denne side kan du læse, hvordan den unge bliver indskrevet på Fårupgårds interne skole.

Eleverne visiteres til Fårupgårds interne skole gennem Vejle Kommunes skoleafdeling. Eleverne kommer primært fra Fårupgårds døgnafdelinger, men skolen modtager også dagelever, som har en aktiv socialsag og vil profitere af meget strukturerede og tydelige rammer.

Når en elev indskrives i skolen, starter eleven med at blive testet i forhold til elevens pågældende faglige niveau. Efter en kort introduktion placeres eleven i den klasse, som skolen vurderer, er den bedste for eleven. Hvis det vurderes, at eleven vil profitere af undervisning i mindre end fuld fagrække, godkendes dette af forældrene og i et samarbejde med vores psykolog fra TCBU.

Optagelse på Fårupgård skole kræver en aktuel pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) udfærdiget af PPR fra anbringende kommune, og at visiteringen foretages af Vejle Kommune.