Fordelingen af elever

På denne side kan du læse om klassetrinene på Fårupgårds interne skole.

Klassetrinnene samlæses og eleverne fordeles i 6 klasser. Hver af disse klasser kan rumme 6-8 elever.

10. klasse undervises altid for sig, da lovgivningen for 10. klasse er anderledes end for grundskolen.

7. og 8. klasse kan sammenlæses og 8. og 9. klasse kan sammenlæses. Eleven placeres i en klasse alt efter faglige kompetencer og i forhold til, hvor eleven vil kunne have mulighed for at knytte venskaber og opleve et fællesskab med andre unge.

Eleverne kan have valgfag og idræt på tværs af de 6 klasser, her kan de fordybe sig i interesse-fag som musik, kreativt værksted, sport og madkundskab.

Personalet omkring de enkelte klasser arbejder sammen i teams på 5-7 personer. Hver klasse har mindst 1 lærer og 1 pædagog tilstede i undervisningen på samme tid. Elever med særskilt støtte kan få ekstra støtte i klassen eller som 1.1 undervisning alt efter elevens behov.