Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen er en detaljeret gennemgang af tilbuddet på Møllen.

Tilbud

Møllen, Fårupgård Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling

Lovgrundlag & Bevillingsgrundlag

Fra 12 til 18 år i henhold til lov om Social Service § 66, stk.1, nr. 7
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

Kerneydelse

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge støttes i de daglige gøremål og får længerevarende behandling med henblik på udvikling af øget selvstændighed og social formåen samt træning i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning). Vi ser den enkelte unge som unik med individuelle behov knyttet til sine udfordringer.

Vedrørende den unge:

 • Ugesamtale med en primærpædagog
 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes nærmeste udviklingszone
 • En struktureret hverdag præget af overskuelighed og genkendelighed
 • Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse
 • Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen
 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb, psykoedukation, NADA-behandling og MI-samtaler.

Vedrørende samarbejde med myndigheder:

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger
 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS statusrapport
 • YLS/CMI 2.0-screening
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser
 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur.

Vedrørende samarbejde med familie/netværk:

 • Forbesøg
 • Indskrivningsmøde
 • Fastlagte forældresamtaler med en primærpædagog mindst 1 gang ugentligt
 • Aftaler om besøg, weekender og ferier.
 • Hjemrejsekontrakter
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser
 • Statusmøde min. 2 gange årligt.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten:

 • Tøj- og lommepenge efter KL takster
 • Kost
 • Medicin
 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg/hjemmeweekend 2 gange månedligt.