Vel­kom­men til Møl­len

Møllen er en behandlingsafdeling primært til unge med komplekse psykosociale problemer. Afdelingen Møllen holder til på to etager og er beliggende i hovedbygningen på Fårupgårdvej 5.

Målgruppe

Møllens målgruppe er selvskadende børn og unge i alderen fra 12 til 15 år. Det er børn og unge med psykosociale problemer, der kan have svært ved at tænke konsekvens, svært ved selvkontrol, episoder med raserianfald, øget irritation og frustration, samt udfordringer med at aflæse sociale koder, uskrevne regler og nonverbal adfærd såsom kropssprog og tonefald.

Det er børn og unge, der indimellem udviser tristhed, lavt selvværd, ringe selvtillid og som isolerer sig ved at trække sig fra socialt samvær. Enkelte unge udviser ligeledes tegn på eller er diagnosticeret med egentlige mentale udfordringer f.eks. depression, angst, stress, Post Traumatisk Stress Syndrom samt udviklingstraumer.

Målgruppen omfatter børn og unge med:

 • Bekymrende eller seksuel grænseløs adfærd
 • Sælger eller har solgt nøgenbilleder på nettet
 • Prostitueret sig selv
 • Sugardatet
 • Været udsat for seksuel overgreb
 • Været udsat for fysisk og psykisk vold
 • Har været udsat for omsorgssvigt
 • Har udøvet selvskadende adfærd (cutting; ridser ikke selvmordsforsøg)
 • Har indtaget euforiserende stoffer
 • Lider af tilknytningsforstyrrelse
 • Lider af opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)
 • Udviser udadreagerende adfærd
 • Er anbragt under ungdomskriminalitetsnævnet

Mål med indsatsen

Afdelingens mål er at støtte og hjælpe barnet eller den unge med at udvikle en større selvstændighed og social formåen, så barnet eller den unge lærer at mestre sit eget liv. At barnet eller den unge får en forståelse for, hvordan uhensigtsmæssig adfærd kan have konsekvenser, hvornår de er i en negativ relation eller situation. Derudover er det et mål at hjælpe dem til at sætte grænser og sige fra over for ikke ønsket adfærd fra andre børn, unge og voksne.

Pædagogikken

Møllens pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den systemisk, kognitive adfærdsmetode, hvor vi arbejder med STORM-modellen: Sikkerhed, Traumefokus, Opbygning af evner, Ressource-fokus og Mentalisering.
Ordet STORM er også et symbol på det felt, man arbejder i, når man arbejder med traumatiserede børn og unge. Sikkerhed og mentalisering er det første og sidste element i modellen og på den måde, kommer de to elementer til at indramme modellen, og sådan er det også i praksis.