Velkommen til Møllen

Møllen er en behandlingsafdeling primært med unge med komplekse psykosociale problemer. Afdelingen er i to etager og beliggende i den gamle hovedbygning.

Målgruppe

Målgruppen er hovedsageligt unge i alderen fra 12 til 15 år, typisk med komplekse psykosociale problemer, herunder adfærdsproblemer, traumatisering, kriminalitet og misbrug.

Målgruppen omfatter unge med:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Udadreagerende adfærd
  • Anbringelse under ungdomskriminalitetsnævnet
  • Traumer, eksempel fysisk og seksuelt overgreb, omsorgssvigt mm.
  • Selvskadende adfærd
  • Misbrug
  • Kriminalitetstruede unge

Mål med indsatsen

Afdelingens mål er at støtte og hjælpe de unge med at udvikle en større selvstændighed og social formåen, så den unge kan navigere i sit eget liv.

Pædagogikken

På Møllen arbejdes der ud fra en miljøterapeutisk tilgang. Afdelingens personale anvender Motiverende Interviews samt kognitiv adfærdsmetode. De unge støttes i de daglige gøremål og får længerevarende behandling ud fra deres individuelle behov samt træning i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning).