Vel­kom­men til Møl­len

Møllen er en behandlingsafdeling primært til unge med komplekse psykosociale problemer. Afdelingen Møllen holder til i to af de tre gule længer, som er beliggende overfor hovedbygningen på Fårupgårdvej 5.

Målgruppe

Målgruppen på Møllen er unge i alderen 12-18 år med forskellige psykosociale vanskeligheder, der kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen omfatter unge med:

  • Udadreagerende adfærd
  • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m. fl. )
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Lettere misbrug
  • Traumer
  • Seksualiserende adfærd
  • Anbragt under ungdomskriminalitetsnævnet

Mål med indsatsen

Afdelingens mål er at støtte og hjælpe barnet eller den unge med at udvikle en større selvstændighed og social formåen, så barnet eller den unge lærer at mestre sit eget liv. At barnet eller den unge får en forståelse for, hvordan uhensigtsmæssig adfærd kan have konsekvenser, hvornår de er i en negativ relation eller situation. Derudover er det et mål at hjælpe dem til at sætte grænser og sige fra over for ikke ønsket adfærd fra andre børn, unge og voksne.

Pædagogikken

Møllens pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den systemisk, kognitive adfærdsmetode, hvor vi arbejder med STORM-modellen: Sikkerhed, Traumefokus, Opbygning af evner, Ressource-fokus og Mentalisering.
Ordet STORM er også et symbol på det felt, man arbejder i, når man arbejder med traumatiserede børn og unge. Sikkerhed og mentalisering er det første og sidste element i modellen og på den måde, kommer de to elementer til at indramme modellen, og sådan er det også i praksis.