Om os

Døgninstitutionen Fårupgård Ungecenter med intern skole

Fårupgård Ungecenter
Hovedbygningen

Fårupgård Ungecenter er en specialiseret døgninstitution for børn og unge i alderen 12-18 (23) år med særligt udfordrende adfærds og socio emotionelle vanskeligheder. Fårupgård Ungecenter er en døgninstitution under Vejle Kommune med plads til 42 børn og unge.

På døgninstitutionen arbejdes der med individuel behandling, som tager udgangspunkt i den unge, i en struktur med høj grad af tydelighed omkring regler og rammer. I samarbejde med den unge, forældrene og anbringende myndighed arbejdes der for, at den unge kan udvikle sig personligt og fagligt, så han eller hun kan indgå konstruktivt i sociale fællesskaber og samfundet generelt.

Fårupgård består af 4 døgnafdelinger, tilpasset forskellige målgrupper, samt en intern skole.
Afdelingerne Godset, Møllen og Fårupgård interne skole har til huse på matriklen i Jelling, tre kilometer fra Jelling og 10 kilometer fra Vejle, omgivet af skov og natur og beliggende nær Fårup Sø. Her holder administrationen også til.
Afdelingen Horisonten ligger i Vejle centrum Og Pigernes Hus ligger i Brejning.

Samarbejdspartnere

Fårupgård Ungecenter er vant til at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder PPR, psykiatrien i Region Syd, ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), sundhedsplejen i Vejle Kommune, nærpolitiet, kriminalforsorgen, m.fl.