Undersøgelse af begavelse og eksekutivt funktionsniveau

Formål:

Afdækning/afklaring af den unges begavelse og eksekutive funktionsniveau

Giver information om:

Den unges generelle færdigheder i forhold til indlæring og problemløsning, såvel som mulighed for afdækning af mere specifikke ressourcer og vanskeligheder, eksempelvis hukommelse,  opmærksomhed etc.

Hvad kan undersøgelsen primært bruges til:

Rådgivning til kommunen, kvalificering af anbringelsesgrundlag og fremtidig indsats, tilrettelæggelse af den pædagogiske behandling. Kan endvidere benyttes til vurdering af skoleplacering. Kan give anledning i forhold til diagnostiske overvejelser og eventuel videreindstilling til psykiatrien

Produkt:

Rapport med opsummering af testresultater og anbefaling

Pris:

Kr. 19.995