Ledelsesgrundlag

Mission

Ledergruppens opgave er at sikre drift, udvikling, trivsel samt et godt arbejdsmiljø for alle på Fårupgård, for bedst muligt at løfte Fårupgårds kerneopgave - at unge med behandlingsbehov gives det behandlingsmæssige tilbud, de har behov for.

Dette udspringer af:

 • Fælles forståelse og en dialogbaseret platform for samarbejde
 • En reflekteret og ensartet pædagogisk retning og praksis
 • Et transparent og udviklingsorienteret ledelsesgrundlag og ledelsesstrategi
 • En åben, hjælpsom og tillidsbaseret holdning til lederkolleger
 • Fokus på fortsat ledelsesmæssig kompetenceudvikling

Vision

I ledergruppen frisætter vi tillidsfuldt det uforløste potentiale og skaber synergi. Vi udvikler dynamik, tværfaglighed og arbejdsglæde i relation til hinanden og i mødet med resten af organisationen.

Dette understøttes af:

 • Et stærkt fokus på kerneopgaven
 • Tillid til hinanden og en fælles ansvarsfølelse
 • Værdsættelse af forskellighed og et ligeværdigt menneskesyn
 • Udviklingssamarbejder og meningsfuldhed i fællesskabet
 • Åbenhed, nysgerrighed, refleksionsrum, kollegial sparring og en respektfuld feedbackkultur
 • Gode ledelses- og dialogværktøjer samt metoder for supervision og aktionslæring

Ledelsesværdier

Vi arbejder ud fra Vejle Kommunes ramme for værdibaseret ledelse, udarbejdet af direktionen i oktober 2016:

Ledelse med vilje!

 • Skab resultater – gennem handlinger og relationer
 • Spil hinanden gode – gennem tillid, åbenhed og dialog
 • Tegn fremtiden – gennem samskabelse, hverdagsinnovation og resiliens
 • Du skal ville noget – for livet i Vejle

Leveregler

Værdierne omsat i daglig ledelsespraksis og ledelsessamarbejde på Fårupgård betyder:

Skab resultater

 • Vi prioriterer det ”FÆLLES VI” og arbejder mod fælles mål
 • Vi samarbejder dynamisk, fagligt og professionelt

Spil hinanden gode

 • Vi har tillid til hinanden og tror på den gode intention
 • Vi tager ansvar og er loyale overfor det fælles
 • Vi siger tingene, som de er, med ærlighed, respekt og en anerkendende kommunikation

Tegn fremtiden

 • Vi kvalificerer opgaveløsningen ved at dele viden om dét, der virker.
 • Vi skifter kurs, når indsatsen kalder på det.

Du skal ville noget

 • Vi spotter talenter og udvikler deres potentiale
 • Vi er ambitiøse og målrettede
 • Vi forløser fællesskabets synergi

 

29.06.21

Ledelsen på Fårupgård Ungecenter