Pædagogisk metode

Fårupgård Ungecenter arbejder ud fra systemisk teori som grundforståelse. Behandlingen benytter sig af principper fra kognitiv adfærdsterapi og miljøterapi samt motiverende interview (MI).

Pædagogikken er kognitiv, struktureret, relations-orienteret og systemisk anerkendende. Det betyder, at hverdagen for de unge på Fårupgård Ungecenter følger en fast struktur. Der er fokus på omsorg, tryghed, ro, relations-dannelse, anerkendelse, involvering samt faste og tydelige rammer.

På Fårupgård Ungecenter er behandlingen en målrettet indsats, der på specifikke områder kan skabe målbare og tydelige resultater for den unge. På Fårupgård Ungecenter er der fokus på, at de unge kan udvikle nye færdigheder og kompetencer. Behandlingsarbejdet sker på baggrund af fastsættelse af mål og delmål ud fra den unges handleplan, personalets observationer samt den unge og dennes families ønsker. Det betyder, at behandlingen tilrettelægges specifikt til den enkelte unge.