Ydelses­beskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen er en detaljeret gennemgang af tilbuddet på Pigernes Hus.

Tilbud

Pigernes Hus, Fårupgård Ungecenter, Brejning Østergade 16, 7080 Børkop

Lovgrundlag & bevillingsgrundlag

Social Service § 66, stk.1, nr. 7
Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 8.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

Kerneydelse

I Pigernes Hus arbejder vi ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge får længerevarende behandling med henblik på udvikling af øget selvstændighed og social formåen. De støttes i de daglige gøremål og trænes i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning). Vi ser den enkelte ung som unik med individuelle udfordringer og behov.

Vedrørende den unge:

 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den unges nærmeste udviklingszone

 • En struktureret hverdag præget af overskuelighed og genkendelighed

 • Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse

 • Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen

 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb, psyko-edukation, NADA-behandling, MI-samtaler og pædagogisk massage, Programmet Om Mig Selv-forløb (POMS) (hvis den unge vurderes normaltbegavet)

 • Krea-rum og snoezel-rum

Vedrørende samarbejde med myndigheder:

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger

 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS status

 • YLS/CMI 2.0-screening

 • Sensorisk profil

 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur (se nedenfor)

Vedrørende samarbejde med familie eller netværk:

 • Forbesøg

 • Indskrivningsmøde

 • Fastlagte forældresamtaler med en primærpædagog 1 gang ugentligt

 • Aftaler om besøg, weekender og ferier

 • Statusmøde 2 gange årligt.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten:

 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler

 • Kost

 • Medicin

 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg og hjemmeweekend 2 gange månedligt

Almindelig døgntakst

Taksten omfatter den daglige miljøterapeutiske behandling på afdelingen.

På afdelingen bor op til 6 unge med lignende vanskeligheder.

Den unge skal være normaltbegavet og kunne få udbytte af at indgå i den daglige behandlingsstruktur i ungegruppen. Den unge skal også være motiveret og kunne indgå i et samarbejde om behandlingen.

Taksten indbefatter forældresamtale 1 gang ugentlig, ungesamtaler, POMS, MI, KAT, pædagogisk massage, almindelig miljøterapi (hjælp og guidning til morgen, eftermiddag og aften, hjælp og guidning til fritidsaktivitet (ikke omfattende kørsel), ADL træning, almindelig kost, NADA, YLS/CMI 2.0-screening, sensorisk profil, interne psykologsamtaler, runderende nattevagt, offentlig transportudgifter, leder og psykolog deltager i eksterne samarbejdsmøder.