Takster

Almindelig døgntakst

Pris 3.499 kr. pr. døgn

 

Praktisk pædagogisk støtte 

  • I hjemmet - pris 1.052 kr.
  • I plejefamilie - pris 329 kr.
  • I eget værelse - pris 589 kr.
  • I institution - pris 91 kr.

 

Intern skole

Pris 1.040 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Tillægsydelse 1:

Aflastning.

Indhold og tidsrum er ud fra en individuel vurdering i samarbejde med myndighed.

Pris 4.000 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 2:

Nattevagt.

Ved behov for øget fokus på døgnrytme og uhensigtsmæssig adfærd om natten er det muligt at tilkøbe vågen nattevagt i perioder.

Pris 2.400 kr. pr. nat

 

Engangsydelser:

- takst ud over almindelig døgntakst

 

”ART” - ”Anger Replacement Treatment”

”ART” er et manualbaseret program der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

Programmet tilbydes i delelementer som hver løber over 10 uger med 10 sessioner.

Pris 10.000 kr. pr. delelement

 

Misbrugsvejledning

På Horisonten har vi personale der er uddannet misbrugsvejledere. Der arbejdes med en narrativ tilgang, med samtaler efter behov og minimum én gang om ugen.
Vejledningen tilbydes med forløb over 10 uger med 1-2 ugentlige samtaler.

Pris 10.000 kr. pr. forløb

 

Familiebehandling

Familiebehandling er målrettet forældrene sideløbende med den unges anbringelse. Målet med indsatsen tilpasses den enkelte familie. Ydelsen omfatter ugentlige samtaler mellem Fårupgård Ungecenters familieterapeut og forældrene, derudover kan familieterapeuten deltage i alle familiens officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder mv.

Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år ad gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.

Pris 265 kr. pr. døgn

Læs mere om familiebehandling under ”Øvrige ydelser”.