Skoledagens struktur og indhold

På denne side kan du læse om skoledagen på Fårupgårds interne skole.

Fårupgårds interne skole arbejder med målstyret undervisning og synlige læringsmål. Målet er, at eleverne hele tiden ved

  • præcis hvad de skal lære,
  • hvorfor de skal lære det og
  • hvordan de viser, at de har lært det.

Der undervises ud fra differentierede læringsstile med udgangspunkt i en kognitiv funderet tilgang til at arbejde med mennesker.

Mentalisering er en bærende grundsten i det pædagogiske arbejde med eleverne. Personalet søger at forstå elevens perspektiv i en given situation, ligesom eleverne trænes i at forså, hvad der sker i den anden person i samspillet, både elev-elev og elev-personale.

Eleverne arbejder med deres uddannelsesparathed, de deltager i alle UU-aktiviteter; brobygninger og praktikker på lige fod med almenskolerne. Alle elever udarbejder i samarbejde med UU, lærere og afdelingens pædagoger en uddannelsesplan. Der kan for 10.-klasses elever etableres længerevarende praktikker, hvor deres udholdenhed og fagspecifikke interesser kan udvikles.

Skolen laver skriftlige statusskrivelser 2 gange årligt. Her beskrives elevens personlige, sociale og faglige standpunkt og udvikling, ligesom kommende mål fremgår.

Der udarbejdes på forespørgsel en afsluttende skrivelse, hvis eleven forlader skolen uden for skoleforløbets almindelige afslutning.

Operant betingning

Arbejdet i skolen tager afsæt i operant betingning, som handler om, at ønsket adfærd belønnes for at forstærke den ønskede adfærd. I den interne skole kigges der grundlæggende på fire parametre:

  1. At være i sin klasse til tiden.
  2. At holde fokus på det man skal og ikke forstyrre sine klassekammerater.
  3. At man kan blive i undervisningen, uden at forlade klassen.
  4. At man deltager i undervisningen.

Belønningen gives med det samme for ønsket adfærd i form af point. Point kan i pauserne indløses til eksempelvis computertid, saftevand eller andet, som har elevernes interesse. Der tilbydes hver anden måned ture ud af huset, som man kan købe sig med på, hvis man har point nok.