Særlige fokusområder

Fårupgård Ungecenter arbejder aktivt med Vejle Kommunes strategi Vi Vil MER’ sammen med fokus på uddannelse og sundhed:

  • Fårupgård Ungecenter har en målsætning om, at alle unge indskrevet på Fårupgård skole afslutter 9. eller 10. klasses afgangseksamen.

  • Fårupgård Ungecenter har en målsætning om, at alle døgnanbragte unge får et sundhedstjek hos Sundhedsplejen i Vejle Kommune, som udmønter sig i en sundhedsplan.

Fårupgård Ungecenter deltager i Center for Udvikling og Supervision, der er et 3-årigt projektsamarbejde sammen med to andre døgninstitutioner – Bifrost og Børne og Unge Center Vejle Fjord – og Familieplejen i Vejle Kommune. Med deltagelse i projektet er Fårupgård Ungecenter med til at styrke plejefamiliernes kompetencer gennem en øget adgang til et specialiseret fagligt miljø.