Særlige fokusområder

Fårupgård Ungecenter arbejder aktivt med Vejle Kommunes strategi Vi Vil MER’ sammen med fokus på uddannelse og sundhed:

  • Fårupgård Ungecenter har en målsætning om, at alle unge indskrevet på Fårupgård skole afslutter 9. eller 10. klasses afgangseksamen.

  • Fårupgård Ungecenter har en målsætning om, at alle døgnanbragte unge får et sundhedstjek hos Sundhedsplejen i Vejle Kommune, som udmønter sig i en sundhedsplan.

Fårupgård Ungecenter er en del af Center for Udvikling og Supervision sammen med de to døgninstitutioner, Bifrost og Børne og Unge Center Vejle Fjord, og Familieplejen i Vejle Kommune. Center for Udvikling og Supervision er plejefamiliers adgang til et specialiseret fagligt miljø.