Vel­kom­men til Fårup­gård Intern Skole

Fårupgårds Interne Skole er naturligt tilknyttet en døgnanbringelse.

Om skolen

Fårupgårds Interne Skole er en specialskole, for elever med vidtgående og komplekse skolemæssige udfordringer, under Vejle Kommunes Skolevæsen. Skoletilbuddet følger det almindelige fagudbud og timetal. Skolen er også godkendt som 10. klasse med mulighed for at aflægge prøve i FP10.

På skolen arbejder vi målrettet på, at de unge bliver uddannelsesparate. Det gør vi ved at have fokus på udvikling af deres:

  • faglige kompetencer
  • sociale kompetencer
  • personlige kompetencer

Undervisningen tilrettelægges i forhold til den enkelte elevs behov med fokus på, at alle elever gennemfører Folkeskolens Afgangsprøver (FP9). I 2022 gennemførte 100% af eleverne prøver i dansk og matematik, og 65% af eleverne gik op i fuld fagrække, hvor tysk var det eneste fag, der var fritagelser fra.

Den Interne Skole har en høj personalenormering; undervisningen for skolens 36 elever på 8., 9. og 10. klassetrin varetages af 10 lærere og 4 pædagoger, herudover har vi yderligere 4 lærere og 2 pædagoger ansat til at støtte elever, der er tildelt 1:1 støtte.

Skolen samarbejder med lokalområdets folkeskoler med henblik på en udslusning, hvor det er muligt.

Skolens målgruppe

Hovedparten af de unge, der anbringes på døgnafdelingerne indskrives med et skoletilbud i den interne skole.

Mange af skolens elever har haft en vanskelig skolegang præget af konflikter, fravær og underpræstering.

Eleverne er glade for den interne skole, og deres deltagelsesprocent er meget høj. Det gennemsnitlige fravær er under 10%. 

Optagelse på Fårupgård skole kræver en aktuel pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) udfærdiget af PPR fra anbringende kommune, og at visiteringen foretages af Vejle Kommune.