Takster

Almindelig døgntakst

Pris  3.490 kr. pr. døgn

 

Intern skole

Pris 1.040 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Tillægsydelse 1:

Ekstra kørsel for den unge, der ligger ud over almindelig dagligdags kørsel i nærområdet (f.eks. lægebesøg, handle, fritidsaktiviteter i nærområdet). Ekstrakørsel kan bl.a. omfatte kørsel til møder i ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), hjemmebesøg, fritidsinteresse uden for nærområdet.

Pris 400 kr. pr. påbegyndt time plus høj kilometertakst pr. kørt kilometer.

 

Tillægsydelse 2:

Særlig støtte i forbindelse med indflytning. Periodevis 1-1 støtte og samvær med den unges primærpædagog ud over den almindelige kontakt. Særligt indslusningsdøgn for den unge med to voksne alene i ekstern enhed i forhold til akklimatisering, socialisering og indføring i afdelingens regler og rammer samt opstart af den socialpædagogiske behandling. Eventuel forlængelse forhandles inden 3 måneder.

Pris 300 kr. pr. døgn i minimum 3 måneder. 

 

Tillægsydelse 3:

Traumebehandling. Indbefatter 1-1 støtte løbende gennem ugen med fokus på ekstra traumebearbejdning og regulering af følelser og stress samt udvikling af kompetencer til dette. Der er særlig fokus på det relationelle arbejde og samspil mellem ung og voksen. Målgruppen kan for eksempel være unge flygtninge, unge der fornylig har oplevet traumatiske begivenheder eller unge udsat for stærkt omsorgssvigt op igennem deres opvækst.

Pris 374 kr. pr. døgn i minimum 3 måneder. 

 

Tillægsydelse 4:

Misbrugsbehandling 10 klip. Indbefatter ugentligt forløb med intern misbrugskonsulent med fokus på årsager til misbrug og håndtering/mestring.

Pris 10.000 kr. for 10 klip.

 

Tillægsydelse 5:

Misbrugsbehandling og afrusning. Indbefatter ugentligt forløb med intern misbrugskonsulent med fokus på årsager til misbrug og håndtering/mestring. Periodevis afrusning og mandsopdækning på afdelingen eller i ekstern enhed alt efter omfang.

Pris 718 kr. pr. døgn i minimum 3 måneder. 

 

Tillægsydelse 6:

Ekstra støtte og mulighed for periodevis 1-1 voksenkontakt ved for eksempel stærk aggressiv adfærd, stærkt rømningstruet. Intelligens under normalområdet (IK<85), stort behov for social guidning på adfærd, særlige familiære forhold og/eller søskende sammenføring. Behov for ekstra opmærksomhed om natten.

Pris 1.352 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 7:

Intensiv støtte med hyppig 1:1 personalenormering i størstedelen af dag-/aftentimerne ved for eksempel meget voldsom og aggressiv adfærd, behov for tæt social guidning, høj risiko for rømning, vold mod personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd. Vurderes løbende pr. måned.

Pris 2.000 kr. pr. døgn

 

Engangsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Overvåget samvær

Omfatter overvågning, rapportskrivning og møder.

Pris 400 kr.  pr. påbegyndt time

 

Familiebehandling

Familiebehandling er målrettet forældrene sideløbende med den unges anbringelse. Målet med indsatsen tilpasses den enkelte familie. Ydelsen omfatter ugentlige samtaler mellem Fårupgård Ungecenters familieterapeut og forældrene, derudover kan familieterapeuten deltage i alle familiens officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder mv.

Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år ad gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.

Pris 265 kr. pr. døgn

Læs mere om familiebehandling under ”Øvrige ydelser”.