Velkommen til Pigernes Hus

Pigernes Hus ligger i naturskønne omgivelser, ned til Fårup sø. Huset er i to etager og beliggende i den gamle hovedbygning. Afdelingen huser piger i alderen 12 til 18 år.

De unge

Pigerne som bor på afdelingen er kendetegnet ved at have forskellige vanskeligheder. De kan være udfordret af psykiatriske diagnoser som fx borderline, andre personlighedsforstyrrelse eller selvskadende adfærd, suicidale tanker, angst og depression. Flere af vores piger har haft en problematisk skolegang og haft svært ved at komme i skole. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte pige, hendes udfordringer, hendes vaner, så hun får ro og plads til at arbejde med egne behov.

Mål med indsatsen

Vores mål er at gøre den unge i stand til at følge et skoleforløb og leve med sin diagnose eller særlige vanskeligheder i en dagligdag. Vi understøtter og arbejder med pigernes kompetencer og personlige indsigt, og giver dem redskaber, så de bliver i stand til at stå på egne ben, når de, efter typisk 2-4 år, forlader Pigernes Hus. Hver ung får udarbejdet en individuel plan, som sikrer, at hun udvikler sig.    

Pædagogikken

Hverdagen følger en fast struktur og pædagogikken er kognitiv, struktureret, relationsorienteret samt systemisk anerkende. Behandlingen er centreret omkring Kognitiv Miljøterapi med fokus på omsorg, tryghed, ro til udvikling, relationsdannelse, anerkendelse, involvering og med faste og tydelige rammer. Afdelingens mål er at skabe et tæt og tillidsskabende miljø, hvor den enkelte pige får plads til at arbejde med egne behov samtidig med, at egen adfærd spejles i omgivelserne. Ligeledes er der fokus på at udvikle nye færdigheder og mestringskompetencer ved pigerne. Behandlingsarbejdet sker på baggrund af fastsættelse af mål og delmål ud fra den unges handleplan, personalets observationer samt den unge og dennes families egne ønsker. Afdelingen benytter sig af Motiverende interview (MI), Programmet om mig selv (POMS) og NADA.

Personalet

Personalet i Pigernes Hus er erfarne pædagoger med bred viden og erfaring om forskellige psykiatriske diagnoser og ungdomsproblematikker.  Afdelingen har tæt samarbejde med psykiatrien i Region Syd. Personalet består primært af pædagoger. Der er psykologer, socialrådgivere og nattevagter tilknyttet afdelingen. Afdelingen har løbende intern og ekstern supervision for at sikre behandlingsarbejdet og at pædagogerne er fagligt og mentalt klædt på til at løse opgaven på allerbedste vis.

Hver ung har tilknyttet 2 primærpædagoger, der står for den individuelle behandling af de unge og forældresamarbejdet.

Miljøet/aktiviteter

Alle vores piger er unikke, og har krav på at få en behandling, der passer til netop dem. Vi har skabt en afdeling, hvor pigerne kan føle sig trygge, og hvor tillid og tæt kontakt til de voksne er en bærende del af miljøet. Et miljø der giver den unge plads og mulighed for at arbejde koncentreret med sine udfordringer.  

Vi afholder husmøder hver 14. dag hvor der blandt andet er fokus på trivsel i ungegruppen, inddragelse og hvor de sociale spilleregler drøftes og udvikles.

De unge deltager i rengøring af eget værelse, tøjvask og madlavning i det omfang det findes hensigtsmæssig.

Vi har stor fokus på at pigerne har et ungdomsliv uden for institutionen, arbejder målrettet sammen med pigerne på at etablere fritidsaktiviteter i lokal området.

Vi har på Pigernes hus et Krea-rum hvor man kan male, sy, tegne, lave smykker mm. Vi har NADA-rum, hvor der ugentlig afholdes NADA-cafe ligesom NADA behandling løbende gives efter behov, her kan man også få pædagogisk massage og sansestimuleres i øvrigt. Vi har ligeledes samtalerum, hvor der afholdes MI-samtaler, POMS-samtaler og andet. Der er mulighed for terapeutiske samtaler ved Fårupgårds interne psykologer.

Hver pige har ungesamtaler med primære pædagoger hver anden uge, hvor den unge inddrages i sin behandling, kommer med ønsker til ugen og evaluerer. Ligeledes kontaktes forældrene hver uge af de primærpædagoger, der er tilknyttet pige. Her orienteres familien om den unges uge og forskellige arbejdspunkter. Ligeledes guides familien i forhold til relationen til den unge samt modtager råd og vejledning i forhold til kontakt, hjemmebesøg mm. Derudover etableres der i samarbejde med familien regler og rammer for den unge i forhold til en hensigtsmæssig kontakt, hvor der er fokus på at forbedre relationerne i familien.

Du kan med fordel læse vores ydelsesbeskrivelse, som går i detaljen med vores tilbud: