Velkommen til Pigernes Hus

Afdelingen er udelukkende for piger. 12 til 18-årige piger, som er særligt udfordret i livet på grund af psykiatriske diagnoser som fx borderline, selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelse. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte pige, hendes udfordringer, hendes vaner, så hun får ro og plads til at arbejde med egne behov.

Alle vores piger er unikke, og har krav på at få en behandling, der passer til netop dem. Vi har har skabt en afdeling, hvor pigerne kan føle sig trygge, og hvor tillid og tæt kontakt til de voksne er en bærende del af miljøet. Et miljø der giver den unge plads og mulighed for at arbejde koncentreret med sine udfordringer.  

Mål med indsatsen

Vores mål er at gøre den unge i stand til at følge et skoleforløb og leve med sin diagnose i en dagligdag. Vi understøtter og arbejder med pigernes kompetencer og personlige indsigt, og giver dem redskaber, så de bliver i stand til at stå på egne ben, når de, efter typisk 2-4 år, forlader Pigernes Hus. Hver ung får udarbejdet en individuel plan, som sikrer, at hun udvikler sig.    

Pædagogikken

Hverdagen følger en fast struktur og pædagogikken er kognitiv, struktureret og relationsorienteret.   

Personalet

Personalet i Pigernes Hus er en blanding af erfarne pædagoger og nytilkomne, der alle brænder for at bruge deres faglighed til at hjælpe pigerne og skabe et trygt miljø, hvori de kan udvikle sig. Afdelingen har stor erfaring med børne- og ungdomspsykiatrien, og har løbende supervision af en ekstern supervisor, som igen sikrer, at medarbejderne er fagligt og mentalt klædt på til at løse opgaven på allerbedste vis.

Du kan med fordel læse vores ydelsesbeskrivelse, som går i detaljen med vores tilbud: