Vel­kom­men til Piger­nes Hus

Pigernes Hus er en behandlingsafdeling til piger i alderen 12 – 18 år med psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder. Døgnafdelingen har 5 piger boende og er beliggende i Brejning.

Målgruppe

Målgruppen på Pigernes Hus er piger i alderen 12-18 år med forskellige psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder, der kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen omfatter unge med:

 • Personlighedsforstyrrelse

 • Angst

 • OCD (tvangspræget adfærd)

 • Depression

 • Tilknytningsforstyrrelse

 • Skizofreni

 • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)

 • Psykosomatiske problemstillinger

 • Indadreagerende adfærd

 • Traumer, eks. fysisk og seksuelt overgreb, omsorgssvigt mm.

 • Spiseforstyrrelse som komorbiditetsdiagnose i let grad (ikke som hovedproblematik)

 • Selvskadende adfærd, som er inden for vores målgruppe i forhold til ovenstående vanskeligheder

Mål med indsatsen

Vi anser psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder som komplekse problemstillinger, der kan komme til udtryk på forskellig vis.

Vi tror på, at den bedste behandling sker i tæt samarbejde med den unge. Resultater opnås i et samspil med forskellige pædagogiske metoder. Disse vil løbende evalueres og justeres for at tilgodese den unges behov bedst muligt.

For at den unge kan trives bedst muligt, er det vores mission at understøtte handleplanen ved at:

 • bidrage til at sikre et fast skoleforløb

 • støtte den unge til at mestre sine diagnoser

 • hjælpe den unge til at få struktur på dagligdagen

 • støtte den unge i at oparbejde kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber

 • bidrage til at styrke forholdet til familien og øvrigt netværk.

Pædagogikken

På Pigernes Hus har vi en holistisk pædagogisk tilgang. Vi sørger for en tryg og struktureret hverdag, som giver ro til udvikling og læring.

Vi arbejder med pigernes kognitive og emotionelle udviklingsniveau, herunder almindelige teenagemønstre, opdragelse og dannelse.
Kernen i vores pædagogiske arbejde er relations- og tillidsbaseret. Omsorg, anerkendelse, fornuft og troværdighed er forudsætninger for, at hver enkelt ung kan udvikle sig.

De unge vil møde voksne, der er empatiske, autentiske og som ønsker at involvere sig i deres liv. De voksne vil fungere som vejvisere ved nedture og sejre.

Pigernes Hus er et specialiseret behandlingstilbud, som arbejder med de unges individuelle problemstillinger ud fra pædagogiske metoder og værktøjer. Vi tror på vigtigheden i at have en tæt voksenkontakt. Som en del af behandlingen har hver ung 1 time i ugen med sin primærpædagog, hvor den unge får del i og ansvar for egen behandling.

Pædagogiske metoder, som kan indgå i behandlingen:

 • Mentalisering

 • Pædagogisk massage

 • Kognitiv tilgang

 • Neuroaffektivt fokus

 • Miljøterapi

 • Sanseintegration

 • Livshistorieforløb

 • GAF-score (Global Assessment og Functioning Scale)