Vel­kom­men til Piger­nes Hus

Pigernes Hus er en behandlingsafdeling til piger i alderen 12 – 18 år med psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder. Døgnafdelingen har 5 piger boende og er beliggende i Brejning.

Målgruppe

Målgruppen på Pigernes Hus er piger i alderen 12-18 år med forskellige psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder, der kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen omfatter unge med:

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Angst
 • OCD (tvangspræget adfærd)
 • Depression
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Skizofreni
 • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)
 • Psykosomatiske problemstillinger
 • Indadreagerende adfærd
 • Traumer, eks. fysisk og seksuelt overgreb, omsorgssvigt mm.
 • Spiseforstyrrelse som komorbiditetsdiagnose i let grad (ikke som hovedproblematik)
 • Selvskadende adfærd, som er inden for vores målgruppe i forhold til ovenstående vanskeligheder

Miljøterapeutiske principper på Pigernes Hus 

Relationer, nærvær og tryghed er en vigtig værdi på Pigernes Hus. Vi vægter, at de fysiske rammer og relationer skal fungere i samspil med hinanden for at skabe grobund for tryghed hos de unge.  
Mentalisering og low arousal er vigtige redskaber i vores tilgang til de unge, og vi bestræber os på, at de unge møder nærværende og omsorgsfulde voksne.  

Kultur og dannelse er at skabe et hjem med en genkendelig og forudsigelig hverdag, hvor vi prioriterer samværet med hinanden til f.eks. måltider, frivillige weekendaktiviteter og aftenhygge i fællesarealerne.  
Vi afholder traditioner og højtider som jul, fødselsdage mv. hvor vi vægter fællesskabet i huset, ligesom vi prioriterer de unges eventuelle individuelle fritidsinteresser eller fritidsjobs.  

Individuel behandling af de unge på Pigernes Hus, tager udgangspunkt i en individuel behandlingsplan. Behandlingen tilgodeser ydre og indre behov; hvor vi f.eks. vægter fysisk velvære og har fokus på den følelsesmæssige regulering/tilstand.  
Udgangspunktet for behandlingstilbuddet tager afsæt i analyseredskaber med fokus på traumehistorik, zonen for nærmeste udvikling, mestring mv.  
Alle unge tilbydes en ugentligt individuel behandlingssamtale, hvor der i et tillidsfuldt rum arbejdes med individuelle problematikker. 

Selvagens sker altid i samspillet med hinanden, og er en af vores grundsten i vores behandlings- og udviklingsarbejde.  
Vi har øje for selvagens som en evne til at bruge os selv og egne kompetencer. Det betyder, at vi er opmærksomme på, hvordan vi handler i bestemte situationer, og er bevidste om hvad vi bærer med ind i samspillet med de unge.  

 

Mål med indsatsen 

Vi anser psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder som komplekse problemstillinger, der kan komme til udtryk på forskellig vis.

Vi tror på, at den bedste behandling sker i tæt samarbejde med den unge. Resultater opnås i et samspil med forskellige pædagogiske metoder. Disse vil løbende evalueres og justeres for at tilgodese den unges behov bedst muligt.

For at den unge kan trives bedst muligt, er det vores mission at understøtte handleplanen ved at:

 • bidrage til at sikre et fast skoleforløb
 • støtte den unge til at mestre sine diagnoser
 • hjælpe den unge til at få struktur på dagligdagen
 • støtte den unge i at oparbejde kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber
 • bidrage til at styrke forholdet til familien og øvrigt netværk. 

Pædagogiske metoder:
I vores behandlingsarbejde benytter vi os af nedenstående metoder:

 • Mentalisering
 • Neuroaffektiv tilgang
 • Low Arousal
 • GAF-score
  Kognitiv tilgang.