Velkommen til Pigernes Hus

Pigernes Hus er en behandlingsafdeling til piger i alderen 12 – 18 år med psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder. Afdelingen har 5 piger boende og er beliggende i Brejning.

Målgruppe

Målgruppen på Pigernes Hus er normaltbegavede piger fra 12 til 18 år. Pigerne på afdelingen er kendetegnet ved at have psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder, samt behov for en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen omfatter unge med:

 • Personlighedsforstyrrelse

 • Angst

 • OCD

 • Depression

 • Tilknytningsforstyrrelse

 • Skizofreni

 • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)

 • Psykosomatiske problemstillinger

 • Indadreagerende adfærd

 • Traumer, eks. fysisk og seksuelt overgreb, omsorgssvigt mm.

 • Spiseforstyrrelse i let grad (ikke som hovedproblematik)

 • Selvskadende adfærd, som er inden for vores målgruppe i forhold til ovenstående vanskeligheder

Mål med indsatsen

Afdelingens mål er at gøre den unge i stand til at følge et skoleforløb og leve med sin diagnose eller særlige vanskeligheder i en dagligdag.

Afdelingen har fokus på at skabe et tæt og tillidsskabende miljø, hvor den enkelte pige får plads til at arbejde med egne behov, samtidig med at hendes egen adfærd spejles i omgivelserne. Ligeledes er der fokus på at udvikle nye færdigheder og mestringskompetencer hos pigerne.

Pædagogikken

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge støttes i de daglige gøremål og får længerevarende behandling, med henblik på udvikling af øget selvstændighed og social formåen, samt træning i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning). Behandlingsarbejdet sker med udgangspunkt i den unges handleplan, hvor der arbejdes efter konkrete mål og delmål, hendes egne og familiens ønsker samt personalets observationer. Afdelingen benytter sig af Motiverende interview (MI), Programmet om mig selv (POMS) og NADA.