Takster

Almindelig døgntakst

Pris 3.490 kr. pr. døgn

 

Intern skole

Pris 1.040 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Tillægsydelse 1:

Jævnlig kørsel til én specifik ekstern samarbejdspartner (eks. UKN samtaler etc.)

Pris 400 kr. pr. påbegyndt time plus statens høje kilometertakst pr. kørt kilometer.

 

Tillægsydelse 2:

Ledsaget kørsel til hjemmet (omfatter ikke overvåget samvær), jævnlig kørsel til fritidsaktivitet uden for nærområdet.

Pris 400 kr. pr. påbegyndt time plus statens høje kilometertakst pr. kørt kilometer.

 

Tillægsydelse 3:

Nedsat skoletid med behov for ekstra støtte og guidning på afdelingen efter faglig vurdering fra eks. læge, psykiatri eller PPR.

Pris 809 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 4:

Ekstra støtte i form af 1:1 personale på afdelingen for at forebygge konflikter, sikre en yderligere struktureret hverdag med tæt guidning af en voksen.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.

Pris 1.352 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 5:

Mulighed for periodevis skærmning i en ekstern enhed med to personaler til fast takst pr. påbegyndt døgn, ved f.eks. våbenbesiddelse, vold mod medarbejder og/eller andre unge, udadreagerende adfærd igennem en længere periode, afrusning, beskyttelse af ung pga. prostitution eller andet overgrebsrisici. Psykotiske gennembrud, selvskadende adfærd af omfattende karakter (ikke ridser), suicidal risiko.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.

Pris 718 kr. pr. døgn i minimum 3 måneder

 

Tillægsydelse 6:

Rømningspakke, som indbefatter vågennattevagt og 1:1 støtte og guidning i timerne efter skole. Vurderes løbende pr. måned.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.

Pris 2.000 kr. pr. døgn 

 

Engangsydelser:

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Overvåget samvær

Omfatter overvågning, rapportskrivning og møder.

Pris 400 kr. pr. påbegyndt time

 

"ART” - ”Anger replacement treatment”

”ART” er et manualbaseret program der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.
Programmet tilbydes i delelementer, som hver løber over 10 uger med 10 sessioner.

Pris 10.000 pr. delelement

 

Familiebehandling

Familiebehandling er målrettet forældrene sideløbende med den unges anbringelse. Målet med indsatsen tilpasses den enkelte familie. Ydelsen omfatter ugentlige samtaler mellem Fårupgård Ungecenters familieterapeut og forældrene, derudover kan familieterapeuten deltage i alle familiens officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder mv.

Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år ad gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.

Pris 265 kr. pr. døgn

Læs mere om familiebehandling under ”Øvrige ydelser”.