Til­stu­de­rende­ - prak­tik­be­skri­vel­se

Information vedr. uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Praktikbeskrivelse

 • Oplysninger om praktikstedet

  Institutionens navn: Fårupgård Ungecenter 

  Adresse: Fårupgårdvej 5

  Post nr. og by: 7300 Jelling 

  Tlf. nr. 76813500

  Mail: faarupgaard@vejle.dk

  Hjemmeside adr.: www.faarupgaard.vejle.dk

  Kommunal: Vejle Kommune

  Institutionsleder: Claus Hejlskov Jørgensen

  Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Signe Drachmann, Viceforstander

 • Institutionstype/foranstaltning

  Døgninstitution 

  Antal børn/unge: Ca. 40 unge

  Aldersgruppe: 13-18 (23) årige

  Afdelinger: Godet, Møllen, Pigernes Hus, Horisonten, Godset Akut, Intern Skole 

  Åbningstid: Døgn

 • Institutionens formål

  Jf. lovgrundlag: 

  Oprettet som døgninstitution jf. servicelovens § 67, stk. 1, og godkendt til optagelse på Tilbudsportalen jf. Servicelovens § 14, stk. 2 som et generelt egnet tilbud for børn og unge jf. Servicelovens § 66, stk. 6.

  Skoletilbud: 714. Fleksible skoletilbud: 389. 

 • Karakteristik af brugergruppen

  På hver afdeling er der forskellige målgrupper. Dette læses på hjemmesiden under hver afdeling. Generelt karakteristika for målgruppen er unge med socio-emotionelle vanskeligheder og unge der har traumer med sig. 

  Vi har også unge med psykiatriske diagnoser i svære eller mildere grad. 

  Indskrivningsalder 12-17 år.  

 • Arbejdsmetoder

  Vi arbejder ud fra en mentaliserings baseret tilgang. Alle afdelinger laver STORM-analyser ud fra mentaliserings guiden. Vi arbejder miljøterapeutisk og anvender en kognitiv og systematisk tilgang. 

  Der er fokus på indsigtsgivende strategier og social færdighedstræning, der har til formål, at sikre den unges udvikling mod selvforvaltning. 
  Personalet modtager sagssupervision og ekstern supervision. 

  Fastsættelse af mål og delmål, sker på baggrund af den unges handleplan, personalets observation, samt den unges egne ønsker. 

  Kernen i vores pædagogiske arbejde er relations- og tillidsbaseret. Omsorg, anerkendelse, fornuft og troværdighed er forudsætninger for, at hver enkelt ung kan udvikle sig. 

 • Ansatte

  Pædagoger

  Lærer

  Psykologer

  Pædagogmedhjælpere

  Socialrådgivere

  Familiekonsulenter

  Diverse TAP personale

  SSA

 • Praktikvejlederens kvalifikationer

  Pædagogisk grunduddannelse

  PD modul i praktikvejledning 

  Diplomuddannelse

  Andet/andre uddannelser

  Navne: 
  Jörn Heinrich Poulsen
  Karina Kristiansen
  Julie Fog-Møller
  Hans Christian Unger
  Maria La Cour Tybjerg

 • Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt

  Tværfagligt internt

  Eksternt med kommuner, skoler, uddannelsessteder, praktikpladser, børne-/unge psykiatrien

 • Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

  Den studerende skal være indstillet på at indgå i aften og weekend vagter, samt arbejde på helligdage. 
  Arbejde hver anden weekend. 

  På Intern Skole arbejdes der udelukkende i dagvagter. 

  Det er en forudsætning af den studerende har kørekort. 

 • Arbejdsforhold

  Som udgangspunkt arbejder man ikke alene, men det forventes at man kan være i alene-arbejde i forbindelse med få unge på afdelingen. Der er altid en bagvagt, der kan kontaktes. 

  Der er vågen nattevagt, der pendler mellem de forskellige afdelinger. 

 • Praksisfortælling af praktikstedet

  Fårupgård Ungecenter er beliggende i naturskønne omgivelser med skov og Fårup Sø. 3 km fra Jelling by og 10 km fra Vejle. I Jelling er der mulighed for Offentlig transport med bus og tog. 

  Døgnafdelingerne er indrettet i hver deres separate bygning, som udover værelser til de unge indeholder fælles faciliteter, som opholdsrum, aktivitetsrum, badeværelser, køkken samt kontor og vagtværelse til medarbejderne. 
  Herudover er der på området en række fælles faciliteter, som fiskemuligheder, gymnastiksal og multibane. 

  Udover de tre afdelinger på Fårupgårdvej, ligger der en afdeling inde i Vejle, samt en i Brejning.