Skole­udviklings­plan

Sigtet med forestående plan er at beskrive skolens udviklingsarbejde i forhold til udvalgte fokusområder. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af et omfattende datagrundlag og de forhold, der kalder på særlig opmærksomhed for eleverne i vores skole.

Det er vi optaget af

Den fagprofessionelle udvikling har i skoleåret haft en stærk slagside til den pædagogiske side. Det pædagogfaglige sprog er blevet stærkt og der er gennem uddannelse og udvikling i fagområder som mentalisering og low arousal sket en betydelig udvidelse af den pædagogfaglige værktøjskasse.

Dette har gjort at den fagfaglige optagethed er trådt i baggrunden. Vi er i skolen i indeværende år optaget af hvordan vi kan styrke forståelsen af skolen som en skole og styrke den fagfaglige side uden at gå på kompromis med den høje pædagogiske faglighed.

 

Skoleårets fokus

Faglighed i en ramme, hvor pædagogik og behandling er så gennemgribende.

Deltagelsesmuligheder og udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer

 

Sådan arbejder vi med det

Der anlægges i skoleudviklingsplanen to spor for at styrke den fagfaglige kompetence. Begge indlejret i det grundlæggende arbejde med professionelle læringsfællesskaber.  

Det ene tiltag er en justering af skolens teammøder, så deres rettethed bliver finere tunet ind på arbejdet med elevernes faglige mål. Det andet spor er indarbejdelsen af et nyt aktionslæringsredskab, der retter opmærksomheden mod personalets handlinger og hvordan de støtter eller besværliggør den ønskede læring.