Personlighedsundersøgelse

Formål:

Afdækning af den unges personlighed og socio-emotionelle tilstand

Giver information om:

Den unges personlighedstype, primære og sekundære måder at håndtere verden på (mestringsstrategier), emotionelle tilstand

Hvad kan undersøgelsen primært bruges til:

Rådgivning til kommunen, kvalificering af anbringelsesgrundlag og fremtidig indsats, tilrettelæggelse af den pædagogiske behandling, opkvalificering af supervision og behandlingskonference

Produkt:

Rapport med opsummering af testresultater og anbefaling

Pris:

Kr. 24.500