Andre tilbud

Udover døgnanbringelser tilbyder vi også efterværnsforløb og skærmning. Herudover kan du også tilkøbe psykologydelser som forskellige psykologiske rapporter. Du kan læse mere om de enkelte tilbud i menuen til højre.