Ydelsesbeskrivelse

Tilbud

Godset Akut, Fårupgård Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling

 

Mål- & aldersgruppe

Unge fra 12 til 18 år, som er normalt begavet med socio-emotionelle vanskeligheder, unge med ungdomssanktion eller dom ved Ungdomskriminalitetsnævnet, der kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen omfatter unge med

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Adfærdsforstyrrelse
 • ADHD
 • Udadreagerende adfærd
 • Misbrugsproblematikker
 • Kriminalitetsproblematikker
 • Rømningshistorik

 

Lovgrundlag & Bevillingsgrundlag

Fra 12 til 18 år i henhold til lov om Social Service § 66, stk.1, nr. 7
Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 7
Folkeskoleloven § 3 stk. 2

 

Kerneydelse

Der arbejdes med udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg. De unge har hver en individuel behandlingsplan, som personalet agerer ud fra.

Vedrørende den unge:

 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkelte unge og dennes nærmeste udviklingszone
 • En struktureret hverdag med høj forudsigelighed.
 • Guidning til almindelig daglig livsførelse
 • En hverdag med mulighed for fysisk aktiviteter
 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb

Vedrørende samarbejdet med myndigheder:

 • Mulighed for for-besøg
 • Behandlingsoplæg vedrørende den unge
 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgaveløsning og forventninger
 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS status
 • YLS/CMI 2.0-screeening
 • Løbende information/opdatering om uforudsete hændelser
 • Orientering ved magtanvendelser

Vedrørende samarbejdet med familie/netværk:

 • For-besøg
 • Indskrivningsmøde
 • Fastlagt ugesamtaler med forældre og den unge
 • Aftaler om besøg, weekender og ferier
 • Orientering ved magtanvendelser
 • Orientering om uforudsete hændelser
 • Statusmøder 2 gange om året

 

Almindelig døgntakst:

kr. 4.867

Taksten omfatter den daglige behandling på afdelingen, som består af i alt 8 unge med lignende vanskeligheder. Den unge skal indgå i den daglige struktur på afdelingen. Behandlingen omfatter, at den unge opnår en god døgnrytme via strukturen på afdelingen, almindelig miljøterapi, guidning i hverdagen. Der holdes en ugesamtale hver uge med den unge og en med dennes forældre. Derudover ADL træning, almindelig sund og varieret kost, NADA, YLS/CMI 2.0-screening, intern psykolog samtaler og vågen nattevagt.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i grundtaksten:

 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler
 • Kost
 • Medicin
 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg/hjemmeweekend 2 gange månedligt.
 • Kørsel i forbindelse med fritids interesser/sport i nærområdet

 

Tillægsydelser

- se priser under fanen "Takster"

 

Tillægsydelse 1:

Kørsel og deltagelse af personale 1:1 til f.eks. til UKN-møder, tilsynssamtaler ved kriminalforsorgen, retsmøder, hjemmebesøg m.m. afregnes pr. time.

 

Tillægsydelse 2:

Indslusningsdøgn i forbindelse med indflytning af en ung. Indslusningsdøgn hvor den unge er med to personaler, hvor der dannes relation til den unge og arbejdes med socialisering og indføring i regler og rammer på afdelingen.

Indkøringstaksten er i en periode på 3 mdr. i forbindelse med indflytning. Særlig støtte til den unge i forbindelse med indflytning. 1:1 timer med sin kontaktpædagog til relations dannelse, relations tur/indkørings tur.