Skolen

Fårupgård Skole er Ungecentrets interne skole, som er naturligt tilknyttet en døgnanbringelse.

Der arbejdes målrettet på, at unge på Fårupgård gives de nødvendige faglige redskaber. Unge på Fårupgård går så vidt det er muligt til folkeskolens afgangsprøver.

Den interne skole varetager også undervisning af unge i dagtilbud. Vi arbejder med differentierede læringsstile, og har gode resultater med at koble dette med en mere kognitiv tilgang.

Tæt samarbejde med afdelingerne

Skolen har daglig tæt samarbejde med afdelingerne gennem diverse ”overlap” mellem skole og afdelinger. Det skaber en god sammenhæng mellem skole og afdeling. Skolen har egen supervisor fra skoleafdelingen i Vejle Kommune.