Velkommen til Fårupgård Skole

Fårupgård Skole er Ungecentrets interne skole, som er naturligt tilknyttet en døgnanbringelse.

Fårupgård skole (interne skole) er en specialskole for børn præget af socio-emotionelle vanskeligheder under Vejle Kommunes Skolevæsen. Hovedparten af de unge på døgnafdelingerne indskrives med et skoletilbud i den interne skole.  

På Fårupgårds interne skole arbejdes der målrettet på at udvikle de unges faglige, sociale og personlige kompetencer med henblik på, at de bliver uddannelsesparate. Skolen samarbejder tæt med lokalområdets folkeskoler med henblik på en udslusning, hvor det er muligt.

Skoletilbuddet følger det almindelige fagudbud og timetal. Mange af skolens elever har haft en vanskelig skolegang præget af konflikter, fravær og underpræstering. Eleverne er glade for den interne skole, og deres deltagelsesprocent er meget høj. Det gennemsnitlige fravær er under 10%. Undervisningen tilrettelægges i forhold til den enkelte elevs behov med fokus på, at alle elever gennemfører Folkeskolens Afgangsprøver (FP9). I 2019 gennemførte 95% af eleverne prøver i dansk og matematik, og 60% af eleverne gik op i fuld fagrække.

Den interne skole er også godkendt som 10. klasse med mulighed for at aflægge prøve i FP10.

Den interne skole har en høj personalenormering; undervisningen for skolens 40 elever på 8., 9. og 10. klassetrin varetages af 12 lærere og 11 pædagoger.

Optagelse på Fårupgård skole kræver en aktuel pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) udfærdiget af PPR fra anbringende kommune, og at visiteringen foretages af Vejle Kommune.