Fordelingen af elever

Klassetrinnene samlæses og eleverne fordeles i 6 klasser efter faglige og sociale kompetencer. Hver af disse klasser kan rumme 6-8 elever.

Klasserne har hver deres profil:

  • Den ene gruppe arbejder meget med elevernes adfærd og måden at indgå i et fællesskab.

  • Den anden gruppe arbejder meget visuelt og struktureret i en meget rolig ramme.

  • Den tredje gruppe er for de elever, som er tæt på at kunne overgå til et alment skolemiljø.

  • Den fjerde gruppe er en ren 10. klasse.

  • Den femte gruppe er for seks praktisk begavede eller skoletrætte elever, som har mulighed for at få deres undervisning i skolens værksted. Her er undervisningen tilrettelagt omkring praktisk arbejde. Dansk og matematik har nær sammenhæng med det arbejde, som eleverne udfører. Eleverne modtager undervisning som udelukkende forbereder dem til en afgangsprøve i dansk og matematik.

  • Herudover har skolen en mellemtrins-klasse med 2-4 elever. De undervises individuelt ud fra deres faglige forudsætninger, med henblik på at opnå alderssvarende kompetencer. Undervisningen foregår i en meget struktureret ramme, hvor der i korte intervaller skiftes mellem faglige og mere legende aktiviteter.

Eleverne har valgfag og idræt på tværs af de 6 klasser, her kan de fordybe sig i mere interesseprægede fag som musik, pc-gaming, kreativt værksted, sport, tysk mm.

Personalet omkring de enkelte klasser arbejder sammen i teams på 3-5 personer. Hver klasse har mindst 1 lærer og 1 pædagog tilstede i undervisningen på samme tid, men ofte er der 1 lærer og 2 pædagoger sammen om eleverne.