Indskrivning og opstart

Eleverne visiteres til Fårupgårds interne skole gennem Vejle Kommunes skoleafdeling. Eleverne kommer primært fra Fårupgårds døgnafdelinger, men skolen modtager også dagelever, som kan profitere af meget strukturerede og tydelige ramme.

Når en elev indskrives i skolen, starter eleven med at blive testet i forhold til elevens pågældende faglige niveau. Efter 3-5 dages introduktion placeres eleven i den klasse, som skolen vurderer, er den bedste for den pågældende elev. Hvis det vurderes, at eleven vil profitere af undervisning i mindre end fuld fagrække, godkendes dette af anbringende kommune og forældrene i samarbejde med vores psykolog fra TCBU.

Optagelse på Fårupgård skole kræver en aktuel pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) udfærdiget af PPR fra anbringende kommune, og at visiteringen foretages af Vejle kommune.