Samarbejdspartnere

Tæt samarbejde med døgnafdelingerne

Skolen har et tæt dagligt samarbejde med afdelingerne i forhold til deltagelse og understøttelse af de unges skolegang. Det skaber en god sammenhæng mellem skole og afdeling, og der kan arbejdes med handleplanerne fra kommunerne i et helhedsorienteret perspektiv. Afdelingerne på Fårupgård Ungecenter har generelt et stort fokus på de anbragte unges skolegang, herunder især skolefravær og gennemførelse af Folkeskolens afgangsprøve.

Samarbejde med TCBU

Skolen har egen psykolog fra TCBU i Vejle Kommune, som både rådgiver personalet vedrørende elevens konkrete problemstillinger set i et skoleperspektiv. Ligesom personalet modtager sagssupervision herfra.