Skole­udviklings­plan

Sigtet med forestående plan er at beskrive skolens udviklingsarbejde i forhold til udvalgte fokusområder. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af et omfattende datagrundlag og de forhold, der kalder på særlig opmærksomhed for eleverne i vores skole.

Det er vi optaget af

Elevernes parathed til at gå videre i uddannelsessystemet. Eleverne på Fårupgård Ungecenter Interne skole bliver fagligt klar til videre uddannelse og undervisningen er kendetegnet ved et stærkt fagligt fokus.

Der hvor vi kan se at ikke alle elever bliver klar til videre uddannelse, er på de personlige og sociale parametre. Det kalder på en særlig opmærksom for et fokus på netop udviklingen af personlige og sociale kompetencer

 

Skoleårets fokus

Alle elever skal blive i skolen hele dagen.

 

Sådan arbejder vi med det

Der anlægges i skoleudviklingsplanen et personaleperspektiv og et elevperspektiv.

Personaleperspektivet retter sig mod udviklingen af kompetencer i personalegruppen

Elevperspektivet retter sig mod at styrke eleverne forståelse for sig selv i samspil med andre, og styrke deres kompetencer for at indgå ansvarligt i sociale sammenhænge.

For at give eleverne de bedst mulige muligheder for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer, arbejdes der i kompetenceudviklingen af personale særligt med ledelsen af læringsmiljøer. Ledelsen af læringsmiljøer får en central rolle i skolens udvikling, fordi vores sigte er at øge elevernes personlige og sociale kompetencer uden at gå på kompromis med den inspirerende faglighed.

For at tilrettelægge den konkrete undervisning bedst muligt tages der udgangspunkt i vores data for elevernes deltagelse, trivsel og læringsudbytte. Nogle af de forhold der særligt får opmærksomhed i dette arbejde, er indretning af lokaler, holddeling, tilrettelæggelse og udvikling af undervisning i forhold til metode, omskiftelighed, hjernepauser etc. Samt fokus på elevinddragelse.

Som et led i at støtte eleverne i udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer, og kvalificere personalets faglige sprog, er det samlede personale uddannet i mentalisering. Mentaliseringens redskabskasse anvendes som afsæt for at finpudse didaktikken og berige personalets forståelse af pædagogiske sammenhænge.

Mentalisering er også afsættet for arbejdet med elevperspektivet. Som et led i at styrke elevernes forstpelse af sig selv i samspil med andre arbejdes der med et bredt udvalg af modeller, der lyser på hvordan mennesker oplever ting forskelligt afhængig af deres tanker, mål følelser og behov, at konflikter ofte har rod i misforståelser og at alle følelser er værdifulde.

En del af dette arbejde har karakter af psykoedukation, i hvordan den menneskelige psyke er indrettet, og hvorfor vi gør som vi gør. En del af arbejdet har karakter af diverse støttesystemer til at eleven kan danne sig overblik over egne indre tilstande og udvikle en forståelse af hvorfor de handler som de gør.